บริการของเรา > บริการกำจัดมด แมลงสาบ

 

มด ( Ants )

 

 

 

 

มด  เป็นแมลงชนิดเดียวกับผึ้ง อยู่ในอันดับ Hymenoptera  ตัวมีขนาดเล็ก อยู่ร่วมกันเป็นสังคม สร้างความรำคาญให้กับที่พักอาศัย โดยปกติ มดจะออกหากินตลอดเวลาและมีความไวต่อกลิ่นของอาหารประเภท น้ำตาล น้ำหวาน แป้ง 

ชนิดของมด ปกติทั่วไปมดที่สร้างปัญหาให้กับมนุษย์ ได้แก่ มดน้ำตาลเข้ม มดละเอียด มดแดง มดคันไฟ อื่น ๆ

อันตรายจากมด อันตรายจากมดเกิดจากการป้องกันตัวของมดโดยการกัดศัตรู ให้ได้รับความเจ็บปวด จะปล่อยพิษออกมา ทำให้เป็นผื่นคัน ผิวหนังปวดบวมอักเสบ ในบางครั้ง มดจะเข้ามาแย่งกินอาหาร ทำให้อาหารเน่าบูด อาจทำให้เกิดโรคท้องเสียได้

 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การป้องกันกำจัดมด 

1. สำรวจพื้นที่ทั้งหมดอย่างละเอียด เพื่อทราบถึงระดับการระบาด และจุดที่ระบาดของมด แมลงสาบ ทั้ง บริเวณภายในและรอบนอกพื้นที่ เพื่อประเมินปัญหาและวางแผน ก่อนการปฏิบัติอย่าง มีประสิทธิภาพ

2. วางเหยื่อกำจัด หรือพ่นสารเคมีชนิดน้ำ ที่มีประสิทธิภาพในการกำจัดและป้องกัน โดยคำนึงถึงจุดปัญหาที่พบมด แมลงสาบ หรือแหล่งหลบซ่อนอยู่ เช่น ท่อน้ำทิ้ง ท่อชาร์ป ห้องเก็บของ ห้องครัว ห้องอาหาร ตามซอก ตามมุม รอยแตก รอยร้าว แหล่งอับชื้น ท่อระบายน้ำ

ในบางกรณี ที่เป็นพื้นที่มีความเสี่ยงต่อการปนเปื้อนของสารเคมี และพื้นที่ที่ไม่สามารถใช้สารเคมีชนิดน้ำได้ เช่น แผงบอร์ดสวิตซ์ไฟ เครื่องปรับอากาศ บริเวณที่มีฝุ่นละอองมาก เป็นต้นอาจจะต้องใช้เหยื่อพิษสำเร็จรูปสำหรับมด และแมลงสาบ

3. เจ้าของสถานที่ต้องใส่ใจเรื่องการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม  การดูแลรักษาความสะอาดของอาคาร สถานที่ เพื่อลดปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดการแพร่ระบาด คือแหล่งอาหาร ( เศษอาหาร,ขนม,ขยะ ) แหล่งหลบซ่อน ( ข้าวของที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ให้เก็บทิ้ง ) และแหล่งน้ำซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่มดจะขาดไม่ได้ เช่น ท่อน้ำหรือก๊อกน้ำรั่ว - ซึม น้ำจากท่อแอร์หรือพื้นที่ชื้นแฉะมีน้ำขังเป็นต้น

บริษัทฯ จะจัดส่งเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ ความชำนาญเข้ามาตรวจเช็ค บริการ และติดตามควบคุมปัญหาเป็นประจำ ตามข้อตกลงในสัญญาบริการ หรือหากท่านพบหรือสงสัยว่าจะมีปัญหาเกิดขึ้น ก่อนกำหนดนัดหมายปกติ บริษัท ฯ จะจัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ามาสำรวจ และแก้ไขปัญหาโดยไม่คิดค่าบริการเพิ่มเติมแต่ประการใด

 

วิธีการกำจัดมด

  1. ภายในตัวบ้าน หรืออาคาร

ใช้วิธีการสเปรย์หรือฉีดพ่นน้ำยาเคมีบริเวณที่พักของ มด  บริเวณทางเดินของ มด บริเวณมุมอับชื้น หรือแหล่งอาหารของ มด และแหล่งบริเวณต่าง ๆ ภายในตัวบ้านเช่น วงกบประตู หน้าต่าง ท่อน้ำทิ้ง จุดที่ทิ้งเศษอาหาร รอยแตก รอยร้าวผนังบ้านหรืออาคาร ห้องน้ำ ห้องครัว ห้องเก็บของ เป็นต้น

  1. ภายนอกบ้าน หรืออาคาร

ในกรณีพบรังมดให้ทำลายและใช้สารเคมีฉีดพ่นลงในบริเวณนั้น ๆ บริเวณสนามหญ้า หรือกำแพงบ้าน ใช้สเปรย์สารเคมีป้องกันมด และบริเวณรอบ ๆ ริมบ้านหรืออาคารอาจจะใช้เคมีผงโรยโดยรอบเพื่อป้องกันมดนำอาหารเข้ามาใบ้านได้

      การเตรียมพื้นที่ในการฉีดมด

  1. บริเวณในห้องครัวควรจัดเก็บอาหารใฝห้มิดชิดหรือเครื่องครัวอื่น ๆ เพื่อป้องกันการปนเปื้อนของสารเคมี
  2. ส่วนประกอบบริเวณอื่น ๆ อาจจะต้องเก็บจัดเข้าของหรือเครื่องใช้ที่ไม่สามารถทนต่อน้ำหรือสารเคมีได้

  

 

 

 

แมลงสาบ (Cockroaches)

 

 

แมลงสาบ จัดเป็นแมลงอยู่ในอันดับ Orthoptera อยู่บนโลกนี้มานานกว่า 250 ล้านปี ชอบอาศัยอยู่ในพื้นที่มืด มีความชื้นสูง อากาศอบอุ่น อยู่ใกล้แหล่งอาหาร โดยจะออกหากินในเวลากล่างคืน เช่น ตามซอกมุมที่อับชื้นใต้ถุนอาคาร ห้องเก็บของ ท่อระบายน้ำ ห้องอาหาร ห้องครัว โกดังเก็บพืชผลเกษตร ตามตลาดสดทั่วไป พบว่าแมลงสาบ ปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมได้ดี แพร่ขยายพันธุ์อย่างรวดเร็ว สร้างความสกปรกจากการกัดกินอาหารและขับถ่ายมูลทิ้งไว้ ทำให้มีกลื่นเหม็น เป็นพาหะนำโรคร้าย

วงจรชีวิตแมลงสาบ มี 3 ระยะ คือ ตัวเต็มวัย ไข่ ตัวอ่อน (ไข่ของแมลงสาบ 1 กระเปาะ บรรจุ 40 ฟอง ฟักตัวอ่อนได้ 40 ตัว)

ชนิดที่สร้างปัญหา คือ พันธุ์อเมริกันจะอยู่ในท่อระบายน้ำ ซอกมุม และพันธุ์เยอรมันอยู่ในห้องครัว ร้านห้องอาหาร

อันตรายจากแมลงสาบ สร้าง ความสกปรก นำโรคร้าย เช่น กลิ่นเหม็น โรคบิด ท้องเสีย ไทฟอยด์ ตับอักเสบ หอบหืด ภูมิแพ้ ลำใส้อักเสบ ในบางครั้งแมลงสาบจะเข้ากัดกินอาหารจะทำให้อาหารเป็นพิษเน่าเสีย 

 

วิธีการกำจัดแมลงสาบ

  1. ใช้สารเคมีที่มีประสิทธิภาพใน การกำจัดแมลง โดยการฉีดสเปรย์ในบริเวณต่าง ๆ โดยคำนึงถึงแหล่งหลบซ่อน แหล่งอาหารของ แมลงสาบ  เช่น บริเวณท่อน้ำทิ้ง ท่อระบายน้ำ ท่อชาร์ป ห้องครัว ห้องเก็บของ ตามซอก รอยแตก รอยร้าวของผนัง หรือบริเวณที่มีความชื้น และห้องรับประทานอาหาร เป็นต้น
  2. ในกรณีพื้นที่ที่เข้าไม่ถึง หรือพื้นที่ที่มีความเสี่ยงในการปนเปื้อนสารเคมีหรือต้องการหลีกเลี่ยงให้ใช้เจลหยดตามบริเวณต่าง ๆ เช่น ขอบมุมโต๊ะ บริเวณมุมอับที่มี แมลงสาบ ออกมาหาอาหาร แต่บริเวณพื้นที่ที่วางเจลจะต้องมีการทำความสะอาด และไม่ให้มีเศษอาหารเพื่อเป็นทางเลือกของแมลงสาบ มิฉะนั้นการวางเจลจะไม่ได้ผลเท่าที่ควร

การเตรียมพื้นก่อนการกำจัดแมลงสาบ

  1. บริเวณในห้องครัวควรจัดเก็บอาหารให้มิดชิดหรือเครื่องครัวอื่น ๆ เพื่อป้องกันการปนเปื้อนของสารเคมี
  2. ส่วนประกอบบริเวณอื่น ๆ อาจจะต้องเก็บจัดเข้าของหรือเครื่องใช้ที่ไม่สามารถทนต่อน้ำหรือสารเคมีได้