บริการของเรา > บริการกำจัดปลวกด้วยระบบเหยื่อ

 

 

เอ็กซ์เทอม (Xterm)

นวัตกรรมเหยื่อกำจัดปลวกชนิดใหม่

  

 

 

 

 

มี.... ปลวก

มี....เอ็กซ์เทอม

เอ็กซ์เทอม นวัตกรรมเหยื่อกำจัดปลวกชนิดใหม่

ปลวก ตัวทำลายล้างอย่างเงียบเชียบ

ปลวกเป็นสัตว์สังคมที่มักอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่มใหญ่ภายในรัง ชอบที่มืดและอับชื้น โดยมีปลวกงานทำหน้าที่เก็บสะสมอาการ และป้อนอาหารให้นางพญาปลวก ราชาปลวก ปลวกทหาร และปลวกตัวอ่อนที่เกิดใหม่

 

ปลวก..ศัตรูร้ายของไม้

ปลวกเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำลายทรัพย์สินหลายร้อยล้านบาทในแต่ละปี ไม่มีอาคารไหนที่มีระบบป้องกันตนเองต่อการรุกรานของมันได้ ปลวกส่วนใหญ่จะหลบซ่อนอยู่ภายในโครงสร้างซึ่งไม่สามารถเห็นหรือตรวจพบได้ กว่าจะรู้ก็สายเสียแล้ว

วิธีการแก้ไข..โดยเหยื่อกำจัดปลวก

การใช้น้ำยากำจัดปลวกอัดลงดินจะสร้างเขตแดนไม่ให้ปลวกเข้าไปภายในบ้าน ซึ่งถ้ามีการอัดน้ำยาอย่างทั่วถึง จะสามารถป้องกันปลวกได้ 100% แต่หากมีบริเวณใดหรือจุดใดไม่มีน้ำยาเข้าถึง ปลวกก็จะสามารถผ่านเข้าไปในบริเวณนั้นหรือจุดนั้น ซึ่งเมื่อผ่านเข้าไปภายในบ้านได้แล้ว ทั่วทั้งโครงสร้างที่ทำด้วยไม้ก็จะเป็นเป้าหมายของแหล่งอาหารของมัน

การใช้น้ำยากำจัดปลวกอัดลงดินจำเป็นต้องขุดเจาะรูภายในบริเวณบ้านและรอบบ้าน ทั้งยังต้องใช้น้ำยากำจัดปลวกในปริมาณที่สูง ซึ่งไม่เพียงแต่ทำให้บริเวณพื้นภายในบ้านเสียหายและดูไม่สวยงามแล้ว ยังก่อให้เกิดสิ่งไม่พึงประสงค์ตามมา เช่น กลิ่น และฤทธิ์ตกค้างของน้ำยากำจัดปลวก ซึ่งอาจมีผลต่อความปลอดภัยของสัตว์เลี้ยงและคนในบ้าน ดังนั้น เหยื่อกำจัดปลวกจึงเป็นคำตอบที่แก้ไขปัญหาได้

เหยื่อกำจัดปลวกใช้ปริมาณสารเคมีเพียงเล็กน้อยเท่านั้นในการกำจัดปลวกทั้งรัง สิ่งนี้ เป็นการเลียนแบบพฤติกรรมตามธรรมชาติของแมลงสังคม เช่น การหาอาหารและแบ่งปันอาหารของปลวก ปลวกงานจะกินเหยื่อและนำเหยื่อกลับไปที่รังเพื่อแบ่งปันอาหาร วิธีนี้จะถูกกระทำอย่างต่อเนื่อง จนกระทั่งปลวกทั้งรังได้รับเหยื่อและตายทั้งรังในที่สุด

 

ปลวกไม่สามารถหยุดยั้งตัวเองได้ในการเข้ากิน เอ็กซ์เทอม เหยื่อกำจัดปลวก

และไม่สามารถหนีรอดจากการถูกกำจัดไปได้

 

  

อะไรคืออาหารของปลวก?

อาหารของปลวกใต้ดินจะเป็นไม้โดยเฉพาะ และวัสดุที่มีเซลลูโลสของไม้ ในลำไส้ของปลวก มีโปรโตซัวที่ผลิตเอนไซม์สำหรับการย่อยเซลลูโลส ปลวกสามารถกัดฉีกไม้ชิ้นเล็กๆ ด้วยฟันกรามลักษณะเหมือนเลื่อย ปลวกมักเข้าทำลายอาคารและไม้แปรรูป วงกบประตู, วงกบหน้าต่าง, กรอบบัวของพื้นอาคาร, ฝ้าเพดาน, พื้นไม้ปาร์เก้, วอลเปเปอร์, พลาสติก, วัสดุที่ทำจากกระดาษ และใยผ้าต่างๆ ผลของการทำลายและการกัดกินของปลวกจะสูญเสียโครงสร้างอันสวยงามของไม้ พื้น พรม รูปภาพ หนังสือ เสื้อผ้า เครื่องเรือน และกระดาษที่มีค่า

จะรู้ได้อย่างไรว่าปลวกขึ้นบ้านแล้ว?

ปลวกจะไม่ขึ้นมาเดินบนพื้นผิวอาคารเพื่อหาอาหาร ส่วนใหญ่คุณจะพบตัวปลวกก็ต่อเมื่อมันได้เข้ามาแล้ว อย่างไรก็ตามคุณสามารถดูได้จากพฤติกรรมดังต่อไปนี้ ซึ่งเป็นสัญญาณเตือนว่าอาจจะมีปลวก

 • มีแมลงเม่าในบ้านหรือรอบๆ บ้าน โดยเฉพาะใกล้แสงไฟหลังจากฝนตก
 • พบทางเดินปลวกจากพื้นดินเข้าสู่ตัวบ้าน หรือขี้ดินเป็นทางบนพื้นกำแพง
 • พบปีกแมลงเม่าที่สลัดออกอยู่ใกล้ประตูและกรอบหน้าต่าง
 • สีที่ทาบนผิวไม้โปร่งร่อน เมื่อเคาะมีเสียงกลวง
 • มีเสียงการเคลื่อนไหวอย่างวุ่นวายเมื่อเคาะบนพื้นผิวไม้

ทำไมควรใช้เหยื่อกำจัดปลวก?

การใช้น้ำยากำจัดปลวกโดยวิธีอัดลงดิน ต้องใช้การขุดเจาะให้เป็นรูภายในบริเวณบ้านและนอกบ้าน ทั้งยังต้องใช้ย้ำยาเคมีในปริมาณมาก เพื่ออัดลงไปใต้ดิน น้ำยาเคมีเหล่านี้มีฤทธิ์ตกค้าง และสามารถก่อให้เกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม

ระบบเหยื่อกำจัดปลวก จะเป็นนวัตกรรมใหม่ในการกำจัดปลวก ระบบนี้ประกอบด้วยพลาสติกทรงกระบอกซึ่งใส่ใต้ผิวดินรอบๆ บ้าน ภายในพลาสติกทรงกระบอกนี้จะมีชิ้นไม้ กระดาษ กล่องกระดาษ หรือวัสดุที่ทำจากเซลลูโลส ซึ่งจะทำหน้าที่ "สังเกตการณ์" ตรวจดูปลวก เมื่อปลวกเข้ามากินอาหารเหล่านี้แล้ว ก็จะเติมเหยื่อกำจัดปลวกลงไป

นอกจากสถานีใต้ดินที่วางสังเกตการณ์อยู่รอบบ้านแล้ว การวางเหยื่อสำหรับสถานีบนดินให้ตรงจุดที่พบปลวกช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการกำจัดปลวกให้ดียิ่งขึ้น และเหยื่อกำจัดปลวกสำหรับปลวกสำหรับสถานีบนดินจะเริ่มทำงานหลังจากการติดตั้งเหยื่อจะมีผลต่อปลวกงานมาก เมื่อมันได้พบเหยื่อแล้วจะแจ้งให้พรรคพวกในรังรู้ว่ามีแหล่งอาหาร การแจ้งข้อความนี้จะผ่านทางฟีโรโมนของปลวกงานที่เดินเป็นทางมาจากรัง ดังนั้น ปลวกงานตัวอื่นก็จะเดินตามทางกลิ่นฟีโรโมนนี้มายังแหล่งอาหารใหม่

   

สารออกฤทธิ์ที่อยู่ในเหยื่อกำจัดปลวก

สารออกฤทธิ์ที่ใช้ในเหยื่อกำจัดปลวกมี 2 ชนิด คือ :

สารควบคุมการเจริญเติบโต (Insect Growth Regulator - IGRs) และตัวควบคุมการปล่อยสาร สารควบคุมการเจริญเติบโตเป็นฮอร์โมนเฉพาะสำหรับแมลงในเหยื่อกำจัดปลวก สารนี้จะยับยั้งไม่ให้ปลวกลอกคราบ ซึ่งรู้จักกันในนามของสารยับยั้งการลอกคราบ (Chitin Synthesis Inhibitors - CSI) หลังจากปลวกได้กินเหยื่อที่มีสารยับยั้งการลอกคราบ ปลวกไม่สามารถลอกคราบได้อย่างสมบูรณ์ ซึ่งในที่สุดปลวกจะตายทั้งรัง

 

เอ็กซ์เทอม มีคุณสมบัติพิเศษอย่างไร?

และกำจัดปลวกได้อย่างไร?

 • เอ็กซ์เทอม คือ นวัตกรรมของระบบเหยื่อกำจัดปลวกชนิดใหม่ที่ให้ผลเร็ว โดยอาศัยพฤติกรรมตามธรรมชาติของปลวกที่แบ่งอาหารให้กันในกลุ่ม ตามกระบวนการที่เรียกว่า "Trophallaxis"
 • เอ็กซ์เทอม ถูกออกแบบมาเป็นเม็ดกลมที่บรรจุในตลับซึ่งง่ายต่อการติดตั้ง สำหรับสถานีบนดิน ขนาดกระทัดรัด ดูทันสมัย และป้องกันปลวกได้เป็นอย่างดี
 • เอ็กซ์เทอม บรรจุในตลับที่มีช่องว่างเล็กๆ กระจายทั่วตลับ เพื่อให้ปลวกสามารถเข้ากินได้อย่างสะดวก ตัวตลับยังถูกออกแบบมาให้เหยื่อสามารถดูดซับความชื้นได้ ซึ่งจะเพิ่มความอร่อยให้กับตัวเหยื่อ
 • สารออกฤทธิ์ใน เอ็กซ์เทอม คือสารยับยั้งการลอกคราบซึ่งผสมอยู่ในรูปแบบเม็ด และบรรจุในตลับ ดังนั้น จึงมีแต่ปลวกเท่านั้นที่เข้ากินเหยื่อ จึงไม่กระทบต่อแมลง หรือสิ่งมีชีวิตอื่นๆ และสิ่งแวดล้อม
 • เอ็กซ์เทอม เหยื่อกำจัดปลวก ใช้ง่าย สะอาด สะดวก ตั้งแต่ตัวสถานีจนถึงตัวเหยื่อ และการเติมเหยื่อสามารถทำได้อย่างนิ่มนวล โดยลดการรบกวนการกินเหยื่อของปลวกได้น้อยที่สุด

รู้ได้อย่างไรว่า...ปลวกถูกกำจัดแล้ว?

 • โดยทั่วไป เราจะสังเกตเห็นว่าไม่มีการเคลื่อนไหวของปลวกภายในสถานี
 • พบซากปลวกที่ตายแล้วกระจายอยู่ภายในสถานี และมีราขึ้นรอบๆ สถานี
 • ปลวกที่ยังมีชีวิตอยู่จะไม่สามารถควบคุมทิศทางการเดินได้
 • ปริมาณปลวกงานลดลงในขณะที่ปริมาณปลวกทหารสูงขึ้น

 

 

ผลการทดสอบภาคสนามโดยกรมป่าไม่

สถานที่ : บ้าน 2 ชั้นในซอยหมอเหล็ง เขตดินแดง กรุงเทพฯ

ติดตั้งสถานีบนดินที่ห้องน้ำชั้น 2 ของบ้าน และใส่ เอ็กซ์เทอม เหยื่อกำจัดปลวก 1 ก้อน

2 สัปดาห์หลังการติดตั้ง ปลวกได้เข้ากินเหยื่อก้อนแรกจนหมด พบปริมาณปลวกทหารมากกว่าปลวกงาน จึงใส่เหยื่อก้อนที่ 2

4 สัปดาห์หลังการติดตั้ง พบปลวกงานตายมากขึ้น

6 สัปดาห์หลังการติดตั้ง ไม่พบการเคลื่อนไหวของปลวกภายในสถานี และพบซากปลวกกระจายอยู่ทั่วสถานี

 

ผลการทดสอบในมาเลเซีย เพื่อให้เห็นการเคลื่อนไหวของปลวกภายในสถานี

สถานที่ : กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย

สำรวจและติดตั้ง เอ็กซ์เทอม เหยื่อกำจัดปลวก 1 ก้อนในสถานี

1 สัปดาห์หลังการติดตั้ง พบปลวกเข้าไปกินเหยื่อ และในช่องที่ไม่มีเหยื่อพบทางเดินและเศษอาหารของปลวก

4 สัปดาห์หลังการติดตั้ง (มีการเปลี่ยนเหยื่อ 2 ครั้ง)* พบทางเดินปลวกล้อมรอบตลับเหยื่อจนเต็มสถานี

ไม่พบการเคลื่อนไหวของปลวกภายในสถานี พบซากปลวกทหาร (สีน้ำตาล) มากกว่าปลวกงาน (สีขาว) ลำตัวของปลวกงานที่ได้รับพิษจะมีสีขาวขุ่น

*มีการเปลี่ยนเหยื่อทุก 2 สัปดาห์

ปลวกใต้ดินที่อยู่รอบพื้นที่บ้านจะถูกตรวจจับโดย เอ็กซ์เทอม เหยื่อกำจัดปลวกสำหรับสถานีใต้ดิน ซึ่งเป็นเหยื่ออาหารที่ปลวกงานจะนำกลับไปที่รังเพื่อแบ่งปันอาหารให้กับปลวกตัวอื่นๆ

 

ปลวกใต้ดินที่ขึ้นบ้านแล้วจะถูกดักให้เข้าไปกิน เอ็กซ์เทอม เหยื่อกำจัดปลวกสำหรับสถานีบนดิน ซึ่งเป็นอาหารที่ปลวกงานจะนำกลับไปที่รัง เพื่อแบ่งปันอาหารให้กับปลวกตัวอื่นๆ

 

ปลวกใต้ดินที่ขึ้นอาคารหรือคอนโดมิเนียมแล้ว จะถูกดักให้เข้าไปกิน เอ็กซ์เทอม เหยื่อกำจัดปลวกสำหรับสถานีบนดิน ซึ่งเป็นอาหารที่ปลวกงานจะนำกลับไปที่รัง เพื่อแบ่งปันอาหารให้กับปลวกตัวอื่นๆ

ทำไมควรเลือกเอ็กซ์เทอม?

 • ได้ผลเร็ว
 • ติดตั้งง่าย ไม่ต้องสัมผัสถูกสารเคมี
 • ไม่ต้องขุดเจาะ / ฉีดพ่นสารเคมี
 • เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 • คุณสมบัติพิเศษของเซลลูโลสอัดเม็ดซึ่งเป็นอาหารอันโอชะของปลวก

หาเอ็กซ์เทอมได้ที่ไหน? อย่างไร?

เอ็กซ์เทอม สามารถหาได้จากบริษัทผู้เชี่ยวชาญกำจัดแมลงที่ได้รับการอบรม และแต่งตั้งให้เป็นผู้แทนในการจัดการแก้ปัญหาในการกำจัดปลวกด้วย เอ็กซ์เทอม โปรดติดต่อวันนี้เพื่อการสำรวจ ตรวจสอบปลวกฟรี อย่าปล่อยให้บ้านของคุณเป็นอาหารของปลวก ก่อนที่จะสายเกินไป!!

 

วิธีใช้ เอ็กซ์เทอม เหยื่อกำจัดปลวก สำหรับสถานีใต้ดิน (ไอจี)

 

ก่อนการใช้และติดตั้ง เอ็กซ์เทอม เหยื่อกำจัดปลวก สำหรับสถานีใต้ดิน (เอจี) ควรเตรียมอุปกรณ์ดังต่อไปนี้

 • ไฟฉาย
 • แปรง
 • มีดอเนกประสงค์
 • น้ำกลั่นและหลอดเข็มฉีดยา (แบบไม่มีเข็ม)
 • ถุงมือยางใช้แล้วทิ้ง (แบบไม่มีแป้ง)
 • เครื่องมือขุดเจาะดินเพื่อฝังสถานีใต้ดิน
 • ลวดขอเกี่ยวเพื่อดึงตลับบรรจุเหยื่อ
 • กุญแจเปิดฝาสถานีใต้ดิน

ปัจจัยสำคัญของผู้ติดตั้งต้องทำความสะอาดมือก่อนการจับต้อง เอ็กซ์เทอม เหยื่อกำจัดปลวก สำหรับสถานีใต้ดิน (ไอจี) และตัวสถานี การปนเปื้อนต่างๆ และการสูบบุหรี่จะเป็นตัวเหนี่ยวรั้งไม่ให้ปลวกเข้าไปกินเหยื่อในสถานีได้

ควรสวมถุงมือยางใช้แล้วทิ้งแบบไม่มีแป้งเมื่อจับต้อง เอ็กซ์เทอม เหยื่อกำจัดปลวก สำหรับสถานีใต้ดิน (ไอจี)

อย่าแกะถุงพลาสติกที่หุ้มห่อตลับ เอ็กซ์เทอม เหยื่อกำจัดปลวกสำหรับสถานีใต้ดิน (ไอจี) ออกจนกว่าจะถึงเวลาใช้

 

การสำรวจตรวจจุดที่จะติดตั้ง เอ็กซ์เทอม เหยื่อกำจัดปลวก สำหรับสถานีใต้ดิน (ไอจี)

ก่อนการติดตั้ง เอ็กซ์เทอม เหยื่อกำจัดปลวกสำหรับสถานีใต้ดิน (ไอจี) ต้องสำรวจตรวจพื้นที่บริเวณที่เป็นแหล่งอาหารของปลวก รวมทั้งพื้นที่ที่อยู่ใกล้น้ำ จากสถานีหนึ่งไปยังอีกสถานีหนึ่งประมาณ 3 เมตร รอบๆ บริเวณอาคารสถานที่ที่ต้องการปกป้องจากการรุกรานของปลวก

การติดตั้ง

 

เมื่อสามารถกำหนดจุดที่จะติดตั้งได้แล้วดำเนินการขุดเจาะดินให้เป็นหลุม และมีขนาดพอดีกับตัวสถานีใต้ดิน โดยใช้เครื่องมือในการขุดเจาะ ระยะห่างจากหลุมหนึ่งไปยังอีกหลุมหนึ่งประมาณ 3 เมตร รอบๆ นอกบริเวณอาคาร สถานที่หรือสิ่งปลูกสร้างที่ต้องการปกป้องจากการรุกรานของปลวก

ฝังสถานีใต้ดินลงในหลุมที่ได้ทำการขุดเจาะไว้แล้ว และให้ขอบฝาบนของสถานีอยู่เสมอกับพื้นผิวหน้าดิน หลังจากนั้นให้นำตลับสังเกตการณ์ (แยกจำหน่าย) ใส่ในสถานีใต้ดินแล้วปิดฝา

สำรวจการเคลื่อนไหวของปลวกในตลับสังเกตการณ์

ใส่ เอ็กซ์เทอม เหยื่อกำจัดปลวก

เมื่อ เอ็กซ์เทอม เหยื่อกำจัดปลวกอันแรกใกล้หมดแล้ว

ใส่ เอ็กซ์เทอม เหยื่อกำจัดปลวก อันที่ 2 (กรณีจำเป็น)

ถ้าในกรณีที่สถานีใต้ดินมีน้ำอยู่มาก ให้ใช้ท่อนไม้ขนาดพอดีกับตัวสถานีฐาน แล้วใส่แทนตลับสังเกตการณ์

  ในกรณีจำเป็นที่มีมดมารบกวน สามารถใส่เหยื่อมด เพื่อหยุดยั้งไม่ให้มดมารบกวนปลวก

 

 

เมื่อเหยื่อถูกปลวกกินไปประมาณ 60% และปลวกยังมีเข้ามากินเหยื่ออีก ให้ใส่เหยื่ออันที่สองลงไปในสถานีใต้ดิน การสำรวจตรวจสอบสถานีและการเติมเหยื่อลงในสถานีใต้ดิน สามารถทำได้บ่อยครั้งจนกระทั่งไม่พบปลวก

เอ็กซ์เทอม เหยื่อกำจัดปลวกสำหรับสถานีใต้ดิน (ไอจี) ไม่จำเป็นต้องย้ายตลับสังเกตการณ์ออกจากสถานีใต้ดิน สามารถเติม เอ็กซ์เทอม เหยื่อกำจัดปลวกได้เลย ซึ่งเหยื่อกำจัดปลวกชนิดอื่นต้องย้ายไม้หรือสิ่งที่ล่อออกจากสถานี แล้วเทใส่ลงกล่องบรรจุเหยื่อ จากนั้นจึงใส่กลับลงไปในสถานีใต้ดิน ดังนั้น เอ็กซ์เทอม เหยื่อกำจัดปลวกสำหรับสถานีใต้ดิน (ไอจี) สามารถกำจัดปลวกได้เร็วขึ้น เนื่องจากไม่ต้องมีการรบกวนการกินอาหารของปลวกมากนัก

การถอด เอ็กซ์เทอม เหยื่อกำจัดปลวกสำหรับสถานีใต้ดิน (ไอจี) และตัวสถานี

หลังจากการตรวจสอบและพบว่าปลวกได้ถูกกำจัดลงแล้ว ให้ย้าย เอ็กซ์เทอม เหยื่อกำจัดปลวกออก แล้วทิ้งในที่เหมาะสม ใส่ตลับสังเกตการณ์อันใหม่ลงในสถานีใต้ดิน และติดตามตรวจสอบในครั้งต่อไปในระยะเวลาที่เหมาะสม

หมายเหตุ :

 • ตลับสังเกตการณ์ (แยกจำหน่าย) คือ ตลับที่ใส่เม็ดเซลลูโลส เพื่อให้ปลวกที่อยู่ในบริเวณนั้นเข้ามากินที่สถานีใต้ดิน แล้วจึงค่อยใส่ เอ็กซ์เทอม เหยื่อกำจัดปลวกลงไป
 • เหยื่อมด ใช้ในกรณีจะเป็นที่มีมดมารบกวน