เกี่ยวกับเรา > ประวัติบริษัท

บริษัท ซี.เอ็ม.เบทเทอร์ ซัพพลาย จำกัด
C.M. BETTER SUPPLY CO.,LTD.

ความเป็นมาของบริษัท

บริษัท ซี.เอ็ม.เบทเทอร์ ซัพพลาย จำกัด ได้มองเห็นถึง ภัยคุกคามของปลวก แมลง และสัตว์รบกวนต่างๆที่เข้ามารบกวนในบ้านเรือน ที่อยู่อาศัย รวมทั้งบางชนิดได้นำพาโรคร้ายมาสู่มนุษย์ด้วย อีกทั้งสัตว์รบกวนเหล่านี้ได้ยังได้ทำความสูญเสียให้แก่ระบบเศรษฐกิจของประเทศในแต่ละปีเป็นจำนวนไม่น้อย ทางบริษัทได้ให้ความสำคัญในจุดนี้ จึงได้จดทะเบียนนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ จัดตั้งบริษัท ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วน จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2556 ด้วยทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท ทำธุรกิจให้บริการป้องกันและ กำจัดแมลง ปลวก มด แมลงสาบ หนู แมลง และสัตว์รบกวนอื่นๆ รวมทั้งให้บริการไล่นก ป้องกันนก ในเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียงในภาคเหนือ ภายใต้แบรนด์ “MR.BUG” นอกจากนี้ บริษัทมีการจำหน่ายยาและผลิตภัณฑ์ในการกำจัดปลวก แมลง จำหน่ายอุปกรณ์และเครื่องมือในการกำจัดปลวก แมลง ให้บริการทำความสะอาด และจำหน่ายอุปกรณ์ เครื่องมือ รวมทั้งน้ำยาในการทำความสะอาด

บริษัท ซี.เอ็ม.เบทเทอร์ ซัพพลายจำกัด ก่อตั้งขึ้นโดยทีมงานผู้บริหาร ที่มีประสบการณ์ทางด้านงานบริการ และด้านระบบการจัดการกำจัดปลวกและแมลงมามากกว่า 15 ปี ในระยะแรก เริ่มจาก ก่อตั้งขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการภายในกลุ่มเล็กๆ ที่ประสบปัญหาภัยคุกคามจากปลวก และค่อยๆเริ่มขยายทีมบริการ รวมถึงขยายพื้นที่การให้บริการ ให้กับกลุ่มลูกค้าทั่วไป ได้แก่ หน่วยงานราชการ ห้างร้าน บริษัท และโรงงานอุตสาหกรรม ในจังหวัดเชียงใหม่ และทั่วในเขตภาคเหนือ จนได้รับความเชื่อถือและความไว้วางใจจากลูกค้ามาโดยตลอด นอกจากนี้แล้ว บริษัทซี.เอ็ม.เบทเทอร์ ซัพพลาย จำกัด ยังมีทีมงานที่ปรึกษา ที่เป็นนักกีฏวิทยา นักวิชาการสิ่งแวดล้อม และผู้เชี่ยวชาญ ในการกำจัดปลวกและแมลงเข้ามาให้คำปรึกษาแนะนำ พัฒนาให้ความรู้ด้านเทคนิคอยู่ตลอดเวลา ทำให้พนักงานมีความรู้ที่ทันสมัย มีทักษะในการแก้ปัญหาอย่างถูกต้อง รวดเร็ว ตรงประเด็น มีประสิทธิภาพ ซึ่งถือว่าเป็นจุดแข็งของ บริษัท ซี.เอ็ม.เบทเทอร์ ซัพพลาย จำกัด ที่ทำให้ลูกค้า ไว้วางใจและพึงพอใจในการให้บริการตลอดมา

คุณสมบัติเด่นของบริษัทยึดถือมาตลอด

1.ให้บริการโดยทีมงานมืออาชีพ ที่มีประสบการณ์ ผ่านการอบรม และได้รับใบอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) , อย.เลขที่ ชม 1/2556

2. เป็นบริษัท ที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย

3. ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ ผ่านการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ปลอดภัยต่อผู้อยู่อาศัย สัตว์เลี้ยง และสภาพแวดล้อม ปราศจากกลิ่นเหม็นรบกวน

4.บริการด้วยคุณภาพ มีความซื่อสัตย์ต่อลูกค้า ไม่ทอดทิ้งลูกค้า และราคายุติธรรม ตามนโยบายของบริษัท คือ “คุณภาพบวกความซื่อสัตย์”

ที่ตั้งของบริษัท

เลขที่ 62/68 หมู่ 1 ตำบล สันป่าเปา อำเภอ สันทราย จังหวัด เชียงใหม่ 50210

เบอร์ติดต่อ : 081-8820885 ,053-132296 เบอร์แฟกซ์ : 053-132296

Email : info@mrbugthai.com

Website : www.mrbugthai.com